Disclaimer

Algemeen

Recrout (Kamer van Koophandel 63509008), hierna te noemen Recrout, verleent u hierbij toegang tot www.recrout.com en nodigt u uit kennis te nemen van haar aanbod. RECROUT behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

De op www.recrout.com aangeboden diensten, goederen/materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van RECROUT. De op deze website getoonde informatie wordt door RECROUT met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan


RECROUT streeft er naar om de website ten alle tijden goed online te laten functioneren, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website.


Hoewel RECROUT alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is RECROUT niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij RECROUT en haar licentiegevers. Kopiƫren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van RECROUT, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.


Het is niet toegestaan webpagina's of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video's of interactieve applicaties) van www.recrout.com op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.